Ochrana osobních údajů

1. FutuMind s.r.o., Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, IČ: 19065817 (dále jen "Poskytovatel") zpracovává kontaktní údaje (dále jen "Osobní údaje"), které zákazník (dále jen "Uživatel") uvedl na stránce kontaktních a platebních údajů při objednávce produktů (dále jen "OBSAH"). Zpracovávané Osobní údaje jsou Jméno, Příjmení, emailová adresa a telefonní číslo.

2. Správcem Osobních údajů je Poskytovatel.

3. Účelem zpracování Osobních údajů je vyřízení objednávky Uživatele. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel předal osobní údaje přepravní společnosti, pokud bude potřeba Uživateli doručit jakýkoli fyzický OBSAH na adresu, kterou uvedl při objednávce.

4. Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení objednávky Uživatele.

5. Poskytovatel bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (emailem) týkajících se nabídky OBSAHu, ledaže zasílání obchodních sdělení Uživatel předem odmítne.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, dokud Uživatel nevznese námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvolá svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

7. Dále má Uživatel právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování. PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pouze ale v případě, že se Uživatel vzdá přístupu k OBSAHu a to bez náhrady.

8. Veškeré žádosti podává Uživatel Poskytovateli prostřednictvím emailu: vedeni@futumind.cz.

9. Dále má Uživatel právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).